Havglimt utleie 2020

Interessen for å leie Havglimt leirsted i 2020 er som tidligere stor. Det er fremdeles noen dager ledige (blanke datoer). For booking, ta kontakt med:  Ellen Jorunn Norheim, 40 40 60 43, ellen.jorunn.norheim@nms.no.