Havglimtdagen 2019

Havglimtdagen 2019: 30. mai – Kr. Himmelfartsdag Program: Kl.10 – 11.00: Frammøte på brygga. Kl. 11.30: Gudstjeneste i samarbeid med Høvåg/Lillesand menighet. Tale sokneprest Frode Fjeldbraathen.  Kl.13.00: Salg av grilltallerken. Kaffe og kaker Leker,...