2019 – et godt år for Havglimt!

Havglimtstyret er godt fornøyd med året som har gått på leirstedet.  I et informasjonsbrev til støttespillerne setter de ord på mye av det som har skjedd:

• Rekordantall leirer – 13 NMS/NMSU – leirer. (Må tilbake til 80-90 tallet for å nå det antallet). Stor deltakelse på leirene, mange fullbooket. Utenom dette kommer alle venneleirene, menighetsturer, konfirmantleirer mv.

Arrangerte i fjor en leir, men i år for første gang to fulltegna leirer/«seniordager».

Den positive utviklingen på familiefronten fortsetter ved at de to familieleirene også i år ble fylt helt opp.

Arrangerte vellykket Havglimtdag, Kristi himmelfartsdag for første gang felles med Lillesand og Høvåg menigheter.

Avsluttet etterarbeidene på driftsbygningen (ventilasjon, garasje mv).

Innkjøpt flere kajakker som i år har vært uhyre populære. Bankstøtte og gaver gir nye lekeapparater (zip-line og «fuglerede») som skal monteres til våren.

Båten Moses har hatt en tøff sesong med noen avbrudd, men vi har fått oppgradert den slik at den er klar for ny sesong.

Vi forventer et bra driftsoverskudd i 2019, slik at gjelda trolig ligger på +/- 3 mill. ved utgangen av 2019. Startet på 11.4 mill. Bli med oss videre mot gjeldfrihet.

Hele landsstyret og de fleste NMS- ansatte var på Havglimt i september med overnatting og full «hotellkost». Overbegeistrede tilbakemeldinger fra alle. Mange hadde aldri vært på Havglimt, i alle fall ikke «Nye Havglimt».

Du har kanskje også lyst til å lese...