HAVGLIMTFORENINGEN

Havglimt er fra 1.april 2023 etablert som en selvstendig forening i NMS-systemet. Styre for Havglimtforeningen ble valgt på årsmøte 13. februar 2023. Det består av Jens Damsgaard (leder), Jan Egil Norheim, Randi Fidje, Øyvind...