Havglimts venner

Havglimt har en vennegruppe som støtter Havglimt som leirsted.
Vi arrangerer Havglimtsøndagen og bekoster medarbeiderfesten til Havglimt. Vi ønsker å spre informasjon om arbeid på Havglimt og støtte Havglimtstyret.

Følg Havglimts venner på facebook! https://www.facebook.com/HavglimtsVenner

Styret:
Leder: Finn Erik Espegren – espegren1@gmail.com – 995 73 883
Sekretær: Frode Stakkeland
Åse Kristiansen
Helga Mosland Raen

Formålet med «vennene» er å sikre framtidig drift av stedet. Vi vil være pådriver for ulike former for dugnadsarbeid. Vi ønsker  støtte aktiviteter og konkrete prosjekter på Havglimt. Vi har til nå bekostet møblene og belysning i peisestua, kjøkkenutstyr, fotballmål og volleyballbane.

«Vennene» har ingen formell status i NMS sin organisasjon, men vi samarbeider med daglig leder og styret.
Det er per i dag ca 150 medlemmer i Havglimts venner.
Kontingenten – 100 kr året – betales til kontonummer 3000 27 35780.

Du har kanskje også lyst til å lese...