HAVGLIMTFORENINGEN

Havglimt er fra 1.april 2023 etablert som en selvstendig forening i NMS-systemet. Det betyr at medlemsforeningen velger et styre: Havglimtstyret har 100% ansvar for drift og økonomi. Til syvende og sist er det NMS som eier stedet. Havglimtforeningen er etablert som en forening med medlemskap. Kontingenten er kr. 100. Vi anbefaler alle som har et positivt forhold til leirstedet å tegne medlemskap. Bruk vår bankkonto: 2801.6090796 eller VIPPS 793478 . Sett på ditt navn. På den måten viser du solidaritet med leirstedets ledere og dugnadsfolk.

Vær velkommen til årsmøter og årlige fester pluss Havglimtdagen som normalt arrangeres på Kristi Himmelfartsdag.

Hilsen Havglimtstyret

Du har kanskje også lyst til å lese...