HAVGLIMTS SENIORLEIRER EN SUKSESS

I 2018 startet et prøveprosjekt med seniordager på Havglimt. Et opplegg 2-3 dager midt i august med  foredrag, misjon, sang , musikk og friluftsliv. Den første leiren ble raskt oppfylt med ca 50 deltakere. De to neste årene økte man til to leirer som ble fulltegnet øyeblikkelig. For 2021 er det igjen invitert til to leirer. 

Deltakerne har gjennom evalueringer satt stor pris på et variert opplegg med interessante og fine talere. For leirstedets ledelse er det en glede å se mange av støttespillerne både økonomisk og gjennom dugnaden, finner sin plass på disse leirene og nyter godt av den flotte standarden de har bidratt til.

Du har kanskje også lyst til å lese...