NY TURLØYPE PÅ HAVGLIMT.

Vår dugnadsgjeng har ryddet en turvei gjennom et kratt og steinete område til ei bukt syd for Bagerviga som de færreste har besøkt. Her skal vi bruke rester etter et skipsvrak til en minneplakat....