NY TURLØYPE PÅ HAVGLIMT.

Vår dugnadsgjeng har ryddet en turvei gjennom et kratt og steinete område til ei bukt syd for Bagerviga som de færreste har besøkt. Her skal vi bruke rester etter et skipsvrak til en minneplakat. Dette akkurat her fordi den hollandske skonnerten Rival forliste 5.desember 1911 like ved øyene her. To loser sammen med andre menn fra Ulvøya gjorde en bragd og reddet de 4 opp av sjøen i et fryktelig uvær midt på natta. De to losene fikk hver sin gullklokke av den hollandske ambassadøren for redningsdåden.  Velkommen til åpningen av turløypa og minnestedet på Havglimtdagen, Kr. himmelfartsdag 26. mai.

Du har kanskje også lyst til å lese...