HAVGLIMTS FANTASTISKE SPONSORER I 2022

Spareskillingsbanken gav 100.000 kr høsten 2022 til ny brygge (forlengelse med 18 m) Brandsdal Group gav 100.000 kr og Sparebanken Sør gav 150.000 kr til solcelleanlegg på internatet og kjøkkenbygget Sparebank 1 SR-bank gav...