Monthly Archive: november 2023

Rapport fra 2023-sesongen

Kjære medlemmer av Havglimtforeningen ! Vi ønsker med dette å sende en liten situasjonsrapport etter driftssesongen på Havglimt. Vi gav sist en orientering i mars etter at foreningen var stiftet i februar. Nå vil...

Finn fram til Havglimt

Havglimt ligger på Ytre Ulvøya i skjærgården mellom Lillesand og Kristiansand. Eiendommen er på ca. 60 dekar spennende, variert og idyllisk sørlandsnatur, med fjell, knauser, strender og jorder. De fleste kommer til Havglimt med...