Author: admin

HAVGLIMTS FANTASTISKE SPONSORER I 2022

Spareskillingsbanken gav 100.000 kr høsten 2022 til ny brygge (forlengelse med 18 m) Brandsdal Group gav 100.000 kr og Sparebanken Sør gav 150.000 kr til solcelleanlegg på internatet og kjøkkenbygget Sparebank 1 SR-bank gav...

ARRANGEMENTER OG UTLEIE

Ta gjerne kontakt for utleie i 2024! GULE OG GRØNNE FELT: Leirstedet utleid. HVITE FELT: Ledig. Booking: Ellen Jorunn Norheim kontaktes for avtale om leie. Tlf. 404 06 043 / e-post: ellenn@nms.no  Påmelding til leir:...

Status og finansiering

Status og finansiering

Havglimt før og etter renoveringen Økonomistatus, januar 2022 «Nye Havglimt» ble fullført som planlagt i 2015 – 17, men i tillegg har det i årene etter innvielsen i 2017 blitt utført store ekstraarbeider på...

Havglimt har mange spennende aktiviteter

Havglimt leirsted kan tilby en rekke spennende aktiviteter. Utearealene byr på fotballbane, volleyballbane, båtliv, fisking, seiling og ekstremaktiviteter. I tillegg har leirstedet og øya ellers mange fine badeplasser. Et nytt og moderne internat kan...