Bilder fra dugnaden

August-september 2016: Dugnaden er i gang igjen.
Masse folk i arbeid i august. (Ca 30 hver dag!)

Se nyhetsinnslag fra NRK Sørlandet 16. august om renovering av Havglimt

(Gå til innslag 7: Havglimt rustes opp)

Internatbygget ble jevnet med jorden 15. – 17. august. Materialene ble kildesortert og mange tonn kjørt til avfallsmottak i Lillesand. Først på tralle ut på brygga, så i båt og så omlastet til biltilhengere.

160816 748160816 798

 

 

 

 

 

 

Dugnadsleder Jens Damsgaard er svært fornøyd med fremdriften.

160816 814

160816 861

 

 

 

 

 

 

Se video av rivingen av internatbygget 16. august (YouTube)

 

Nå bores og sprenges det på tomta.

160901_4217

160901_2730

 

 

 

 

 

 

Kjøkkenet er også borte. Byggmestrene er i gang med det nye.

160901 677

160901_1924

Driftsbygningen er revet. Elever fra Tangen videregående skole skal bygge den nye som et praksisprosjekt. Tomta klargjøres.

IMGP4315

160901_1651

 

 

 

 

 

 

Her er et utvalg bilder fra dugnadsperioden
september 2015 – mars 2016