Category: Uncategorized

Vedtekter for Havglimt leirsted

§ 1       Foreningens navn Foreningens navn er Havglimtforeningen. Den ble stiftet 7.11.2022 Virksomheten drives i og ut fra Havglimt leirsted med kontoradresse i Barstølveien 50, 4636 KRISTIANSAND. § 2       Formål Havglimtforeningen står tilsluttet Det Norske...

HAVGLIMTS FANTASTISKE SPONSORER I 2022

Spareskillingsbanken gav 100.000 kr høsten 2022 til ny brygge (forlengelse med 18 m) Brandsdal Group gav 100.000 kr og Sparebanken Sør gav 150.000 kr til solcelleanlegg på internatet og kjøkkenbygget Sparebank 1 SR-bank gav...

ARRANGEMENTER OG UTLEIE

Ta gjerne kontakt for utleie i 2024! GULE OG GRØNNE FELT: Leirstedet utleid. HVITE FELT: Ledig. Booking: Ellen Jorunn Norheim kontaktes for avtale om leie. Tlf. 404 06 043 / e-post: ellenn@nms.no  Påmelding til leir:...

Status og finansiering

Status og finansiering

Havglimt før og etter renoveringen Økonomistatus, januar 2022 «Nye Havglimt» ble fullført som planlagt i 2015 – 17, men i tillegg har det i årene etter innvielsen i 2017 blitt utført store ekstraarbeider på...

HAVGLIMTFORENINGEN

Havglimt er fra 1.april 2023 etablert som en selvstendig forening i NMS-systemet. Styre for Havglimtforeningen ble valgt på årsmøte 13. februar 2023. Det består av Jens Damsgaard (leder), Jan Egil Norheim, Randi Fidje, Øyvind...