HAVGLIMTS SENIORLEIRER EN SUKSESS

I 2018 startet et prøveprosjekt med seniordager på Havglimt. Et opplegg 2-3 dager i august med  foredrag, misjon, sang , musikk og friluftsliv. Leirene har blitt veldig populære og overfylt hvert år. Nå arrangeres...