HAVGLIMTS SENIORLEIRER EN SUKSESS

I 2018 startet et prøveprosjekt med seniordager på Havglimt. Et opplegg 2-3 dager midt i august med  foredrag, misjon, sang , musikk og friluftsliv. Den første leiren ble raskt oppfylt med ca 50 deltakere....